Μαθηματα Φροντιστηριου

Mαθήματα Πιστοποίησης Πληροφορικής

 

Το φροντιστήριο Νέα Γνώση παραδίδει μαθήματα πληροφορικής δια ζώσης αλλά και εξ αποστάσεως μαθήματα σε όλη την Ελλάδα για την μοριοδοτούμενη πιστοποίηση γνώσεων χειρισμού Η/Υ που είναι απαραίτητη για τον ΑΣΕΠ και για τις περισσότερες προκηρύξεις του δημοσίου για προσλήψεις και διορισμούς αλλά και για τον ιδιωτικό τομέα για ενίσχυση του βιογραφικού.

Η πιστοποίηση γνώσεων χειρισμού Η/Υ αφορά τις εξής ενότητες:
-Ms Word
-Ms Excel
-Υπηρεσίες Διαδικτύου

Επίσης, υπάρχουν και οι εξής ενότητες:
-Ms Access
-Ms Power Point
-Windows

Στο πακέτο περιλαμβάνονται:

Και εξέταστρα
Και Κάρτα εκπαιδευόμενου
Και Μαθήματα
Και λήψη Πιστοποίησης

Πιστοποίηση Πληροφορικής ECDL ΞΑΝΘΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗ

Μαθήματα Πιστοποίησης Ελληνομάθειας

 

Το φροντιστήριο Νέα Γνώση έχει σαν σκοπό την ενίσχυση και προώθηση της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός της Ελλάδας, την οργάνωση της διδασκαλίας της σε αλλοδαπούς και ομογενείς, τη στήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό και στο εσωτερικό και την παραγωγή κάθε μορφής υλικού που θα συντελούσε στην προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας.

Το πιστοποιητικό επάρκειας ελληνομάθειας:

  • δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη της ελληνικής να έχει τη γνώμη ενός πιο ειδικού και αντικειμενικού κριτή για το επίπεδο των γνώσεών του
  • αποδεικνύει το επίπεδο της επάρκειας της ελληνομάθειας του κατόχου του στην αγορά εργασίας
  • θεωρείται προϋπόθεση για την εξάσκηση διάφορων επαγγελμάτων στην Ελλάδα
  • δίνει τη δυνατότητα σε αλλογενείς/αλλοδαπούς που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού Γ΄ επιπέδου να εγγραφούν σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Μαθήματα Μέσης Εκπαίδευσης Γυμνασίου – Λυκείου

Το φροντιστήριο Νέα Γνώση παραδίδει μαθήματα Γυμνασίου, Γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ για όλες τις τάξεις.

Επίσης, παραδίδονται για το ΕΠΑΛ μαθήματα ειδικότητας, μαθήματα μουσικού Λυκείου.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial