ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2009

2009

 

Α' Λυκείου

 Νεοελληνική Γλώσσα

Εκφ.

Απαντ.

 Άλγεβρα

Εκφ.

Απαντ.

 Αρχαία

Εκφ.

Απαντ.

 Φυσική

Εκφ.

Απαντ.

 Χημεία

Εκφ.

Απαντ.

 

B' Λυκείου

Γενική Παιδεία

 Νεοελληνική Γλώσσα

Εκφ.

Απαντ.

 Άλγεβρα

Εκφ.

Απαντ.

Θεωρητική Κατεύθυνση

 Αρχαία Κατ.

Εκφ.

Απαντ.

 Λατινικά

Εκφ.

Απαντ.

Θετική Κατεύθυνση

 Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.)

Εκφ.

Απαντ.

 Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.)

Εκφ.

Απαντ.

 Χημεία

Εκφ.

Απαντ.

Τεχνολογική Κατεύθυνση

 Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.)

Εκφ.

Απαντ.

 Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.)

Εκφ.

Απαντ.

 

Γ' Λυκείου

Γενικής Παιδείας

 Νεοελληνική Γλώσσα

Εκφ.

Απαντ.

Επιλογής Γενικής Παιδείας

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

Εκφ.

Απαντ.

Ιστορία

Εκφ.

Απαντ.

Φυσική

Εκφ.

Απαντ.

Βιολογία

Εκφ.

Απαντ.

Θεωρητική Κατεύθυνση

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Εκφ.

Απαντ.

Αρχαία

Εκφ.

Απαντ.

Ιστορία

Εκφ.

Απαντ.

Λατινικά

Εκφ.

Απαντ.

Θετική Κατεύθυνση

Βιολογία

Εκφ.

Απαντ.

Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.)

Εκφ.

Απαντ.

Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.)

Εκφ.

Απαντ.

Χημεία

Εκφ.

Απαντ.

Τεχνολογική Κατεύθυνση

 Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.)

Εκφ.

Απαντ.

 Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.)

Εκφ.

Απαντ.

 Α.Ε.Π.Π.

Εκφ.

Απαντ.

 Ηλεκτρολογία

Εκφ.

Απαντ.

 Α.Ο.Δ.Ε.

Εκφ.

Απαντ.

 Χημεία - Βιοχημεία

Εκφ.

Απαντ.

Επιλογή

 Α.Ο.Θ.

Εκφ.

Απαντ.

 

ΕΠΑ.Λ. Α' Ομάδας

Νεοελληνική Γλώσσα

Εκφ.

Απαντ.

Μαθηματικά Ι

Εκφ.

Απαντ.

ΕΠΑ.Λ. Β' Ομάδας

Νεοελληνική Γλώσσα

Εκφ.

Απαντ.

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

Εκφ.

Απαντ.

Ιστορία

Εκφ.

Απαντ.

Φυσική I

Εκφ.

Απαντ.

Βιολογία I

Εκφ.

Απαντ.

Βιολογία II

Εκφ.

Απαντ.

Α.Ο.Θ.

Εκφ.

Απαντ.

Μαθηματικά II

Εκφ.

Απαντ.

Φυσική II

Εκφ.

Απαντ.

ΕΠΑ.Λ. 1ο Μάθημα Ειδικότητας

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Εκφ.

Απαντ.

Δομημένος Προγραμματισμός

Εκφ.

Απαντ.

Α.Ο.Θ. ΙΙ

Εκφ.

Απαντ.

Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ

Εκφ.

Απαντ.

ΕΠΑ.Λ. 2ο Μάθημα Ειδικότητας

Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

Εκφ.

Απαντ.

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

Εκφ.

Απαντ.

Α.Ο.Δ.Ε.

Εκφ.

Απαντ.

Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας

Εκφ.

Απαντ.

Στοιχεία Αιματολογίας - Αιμοδοσίας

Εκφ.

Απαντ.

Στοιχεία Παθολογίας

Εκφ.

Απαντ.

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2008

2008

 

Α' Λυκείου

 Γλώσσα

Εκφ.

Απαντ.

 Άλγεβρα

Εκφ.

Απαντ.

 Αρχαία

Εκφ.

Απαντ.

 Φυσική

Εκφ.

Απαντ.

 Χημεία

Εκφ.

Απαντ.

 

B' Λυκείου

Γενική Παιδεία

 Γλώσσα

Εκφ.

Απαντ.

 Άλγεβρα

Εκφ.

Απαντ.

Θεωρητική Κατεύθυνση

 Αρχαία Κατ.

Εκφ.

Απαντ.

 Λατινικά Κατ.

Εκφ.

Απαντ.

Θετική Κατεύθυνση

 Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.)

Εκφ.

Απαντ.

 Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.)

Εκφ.

Απαντ.

 Χημεία

Εκφ.

Απαντ.

Τεχνολογική Κατεύθυνση

 Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.)

Εκφ.

Απαντ.

 Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.)

Εκφ.

Απαντ.

 

Γ' Λυκείου

Γενική Παιδεία

 Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

Εκφ.

Απαντ.

 Έκθεση

Εκφ.

Απαντ.

 Ιστορία

Εκφ.

Απαντ.

 Φυσική

Εκφ.

Απαντ.

 Βιολογία

Εκφ.

Απαντ.

Θεωρητική Κατεύθυνση

 Λατινικά

Εκφ.

Απαντ.

 Ν. Λογοτεχνία

Εκφ.

Απαντ.

 Αρχαία Κατ.

Εκφ.

Απαντ.

 Ιστορία

Εκφ.

Απαντ.

Θετική Κατεύθυνση

 Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.)

Εκφ.

Απαντ.

 Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.)

Εκφ.

Απαντ.

 Χημεία

Εκφ.

Απαντ.

 Βιολογία Κατ.

Εκφ.

Απαντ.

Τεχνολογική Κατεύθυνση

 Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.)

Εκφ.

Απαντ.

 Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.)

Εκφ.

Απαντ.

 Α.Ο.Δ.Ε.

Εκφ.

Απαντ.

 Χημεία - Βιοχημεία

Εκφ.

Απαντ.

 Ανάπτυξη Εφαρμογών

Εκφ.

Απαντ.

 Ηλεκτρολογία

Εκφ.

Απαντ.

Επιλογή

 Α.Ο.Θ.

Εκφ.

Απαντ.

 

TEE - 2ος Κύκλος

 Μαθηματικά

Εκφ.

Απαντ.

 Νέα Ελληνικά

Εκφ.

Απαντ.

 A.Ο.Θ

Εκφ.

Απαντ.

 Νοσολογία

Εκφ.

Απαντ.

 Δίκτυα

Εκφ.

Απαντ.

 Λήψη Ραδιοφωνικού Σήματος

Εκφ.

Απαντ.

 Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Εκφ.

Απαντ.

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2007

2007

 

Α' Λυκείου

 Έκθεση

Εκφ.

Απαντ.

 Αλγεβρα

Εκφ.

Απαντ.

 Αρχαία Ελληνικά

Εκφ.

Απαντ.

 Φυσική

Εκφ.

Απαντ.

 Χημεία

Εκφ.

Απαντ.

 

B' Λυκείου

Γενική Παιδεία

 Νεοελληνική Γλώσσα

Εκφ.

Απαντ.

 Αλγεβρα

Εκφ.

Απαντ.

Θεωρητική Κατεύθυνση

 Αρχαία Ελληνικά

Εκφ.

Απαντ.

 Λατινικά

Εκφ.

Απαντ.

Θετική Κατεύθυνση

 Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.)

Εκφ.

Απαντ.

 Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.)

Εκφ.

Απαντ.

 Χημεία Κατ.

Εκφ.

Απαντ.

Τεχνολογική Κατεύθυνση

 Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.)

Εκφ.

Απαντ.

 Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.)

Εκφ.

Απαντ.

 

Γ' Λυκείου

Γενική Παιδεία

 Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

Εκφ.

Απαντ.

 Έκθεση

Εκφ.

Απαντ.

 Ιστορία

Εκφ.

Απαντ.

 Φυσική

Εκφ.

Απαντ.

 Βιολογία

Εκφ.

Απαντ.

Θεωρητική Κατεύθυνση

 Ιστορία Κατ.

Εκφ.

Απαντ.

 Αρχαία

Εκφ.

Απαντ.

 Λατινικά

Εκφ.

Απαντ.

 Λογοτεχνία

Εκφ.

Απαντ.

Θετική Κατεύθυνση

 Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.)

Εκφ.

Απαντ.

 Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.)

Εκφ.

Απαντ.

 Βιολογία Κατ.

Εκφ.

Απαντ.

 Χημεία Κατ.

Εκφ.

Απαντ.

Τεχνολογική Κατεύθυνση

 Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.)

Εκφ.

Απαντ.

 Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.)

Εκφ.

Απαντ.

 Ανάπτυξη Εφαρμογών

Εκφ.

Απαντ.

 Ηλεκτρολογία

Εκφ.

Απαντ.

 Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εκφ.

Απαντ.

 Χημεία - Βιοχημεία

Εκφ.

Απαντ.

Επιλογή

 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Εκφ.

Απαντ.

 

TEE - 2ος Κύκλος

 Μαθηματικά

Εκφ.

Απαντ.

 Νέα Ελληνικά

Εκφ.

Απαντ.

 Α.Ο.Θ.

Εκφ.

Απαντ.

 Νοσολογία

Εκφ.

Απαντ.

 Δίκτυα

Εκφ.

Απαντ.

 Λήψη Ραδιοφωνικού Σήματος.

Εκφ.

Απαντ.