Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

 

Η Διεύθυνση και οι καθηγητές του

Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης

          Ν Ε Α     Γ Ν Ω Σ Η

Ε υ χ α ρ ι σ τ ο ύ ν  κ α ι   Σ υ γ χ α ί ρ ο υ ν

τους  45  μαθητές τους , που έγιναν

φοιτητές , για την μεγάλη χαρά που τους έδωσαν!

 

…σε μας  έρχεσαι μαθητής και φεύγεις φοιτητής!

Τα βαθύτερα αίτια για τις καταλήψεις.