ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2006

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα ειδική συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της Κυβέρνησης και των Κομμάτων της Αντιπολίτευσης πάνω στον βασικό άξονα αναβάθμισης της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε λυκειακό επίπεδο.

Στην εισήγησή του, ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Γεώργιος Καλός παρουσίασε τις ακόλουθες θεσμικές προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας, όπως αυτές προέκυψαν με βάση και τα συναινετικά συμπεράσματα του Εθνικού Διαλόγου στο Ε.Σ.Υ.Π., προκειμένου να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της χώρας:

 

§         Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση παρέχεται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ) και στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ).

§         Τα Eπαγγελματικά Λύκεια είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ και διακρίνονται σε ημερήσια και εσπερινά. Η φοίτηση στα ημερήσια είναι τριετής, ενώ στα εσπερινά τετραετής.

§         Στην Α΄ Τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου χωρίς εξετάσεις Το Πρόγραμμα διδασκαλίας της Α΄ Τάξης αποβλέπει στην παροχή Γενικής Παιδείας και βασικών τεχνο-επαγγελματικών γνώσεων. Οι μαθητές εκτός από τα μαθήματα της Γενικής Παιδείας θα επιλέγουν κύκλο μαθημάτων συναφών επαγγελματικών τομέων. Ο κάθε κύκλος μαθημάτων θα παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να επιλέγουν μεταξύ συγκεκριμένων τομέων της Β΄ Τάξης, έχοντας πλήρη γνώση των αντικειμένων κάθε τομέα.

§         Οι επόμενες τάξεις είναι διαρθρωμένες σε κλάδους σπουδών (τομείς).

§         Στη Γ΄ Τάξη οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν, εκτός από τα μαθήματα του Τομέα, μαθήματα επιλογής Γενικής Παιδείας ή μαθήματα για την απόκτηση πρόσθετων τεχνικών επαγγελματικών γνώσεων συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Τα μαθήματα επιλογής της Γενικής Παιδείας θα είναι ίδια προς τα διδασκόμενα στα Γενικά Λύκεια που εξετάζονται στις πανελλήνιες εξετάσεις, έτσι ώστε οι μαθητές αυτοί να μπορούν να διεκδικήσουν ισότιμα με τους μαθητές του Γενικού Λυκείου την εισαγωγή τους σε σχολές της Ανώτατης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής.

 

§         Οι Επαγγελματικές σχολές (ΕΠΑΣ), απευθύνονται σε μαθητές οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν σε εκείνες τις ειδικότητες που δεν απαιτούν ισχυρή θεωρητική υποστήριξη, ή σε μαθητές που τους ενδιαφέρει να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες και δεν επιθυμούν ή δεν αισθάνονται ικανοί να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ).

§         ΕΠΑΣ μπορούν να ιδρύουν και άλλα Υπουργεία.

§         Η φοίτηση στις επαγγελματικές σχολές θα είναι διετής και θα εγγράφονται σε αυτές μαθητές οι οποίοι κρίνονται προακτέοι από την Α΄ Τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου.

§         Η φοίτηση στις Επαγγελματικές Σχολές θα είναι οργανωμένη σε ειδικότητες. Οι απόφοιτοί τους δεν θα έχουν την δυνατότητα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά θα μπορούν να αναβαθμίσουν το επίπεδο των γνώσεών τους παρακολουθώντας μαθήματα στα ΙΕΚ.

§         Οι μαθητές του Γενικού Λυκείου Προαγόμενοι στην Β΄ Τάξη θα μπορούν να εγγράφονται στην Β΄ Τάξη του ΕΠΑΛ, μετά από παρακολούθηση ειδικού εντατικού προγράμματος κατά το 1ο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου σε ειδικά τμήματα υποδοχής.

§         Οι μαθητές του ΕΠΑΛ προαγόμενοι στην Β΄ Τάξη, θα μπορούν να εγγράφονται στην Β΄ Τάξη του Γενικού Λυκείου.

§         Στους αποφοίτους του ΕΠΑΛ με ενδοσχολικές εξετάσεις θα χορηγείται :

1.       Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου καθ’ όλα ισότιμο με του Γενικού.

2.       Πτυχίο επιπέδου 3, που θα τους δίνει την δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα ΙΕΚ.

     Στους αποφοίτους της ΕΠΑΣ θα χορηγείται πτυχίο επιπέδου 2, που θα τους δίνει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα ΙΕΚ.

§         Η μετατροπή των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων σε Επαγγελματικά Λύκεια θα γίνει σταδιακά από την Α΄ Τάξη για το σχολικό έτος 2006-2007 και για κάθε μία από τις επόμενες τάξεις σε κάθε ένα από τα επόμενα σχολικά έτη μέχρι την ολοκλήρωση της μετατροπής.

§         Η Β΄ Τάξη του Α΄ κύκλου και ο Β΄ κύκλος των ΤΕΕ θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν σύμφωνα με τα ισχύοντα προγράμματα διδασκαλίας, μέχρι την αποφοίτηση των μαθητών οι οποίοι εγγράφηκαν κατά το σχολικό έτος 2005-2006.

Τέλος, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις των βουλευτών της Επιτροπής, ο κ. Καλός υπογράμμισε:

 

«Προχωρούμε στην προμήθεια σύγχρονων ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών συστημάτων νέας τεχνολογίας, εκπαιδευτικά λειτουργικών, ύψους 75 εκατ. Ευρώ και στην πλήρη αξιοποίηση ανάλογων κοινοτικών προγραμμάτων. Η εκπόνηση ενός συνολικού προγράμματος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με συγκεκριμένες προτεραιότητες, (επιμόρφωση για την διδακτική μεθοδολογία, για την αξιοποίηση των εργαστηρίων, για την αξιοποίηση των δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών), είναι στα άμεσα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας».

 

 

ΑΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

 

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

Α. ΑΔΥΝΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑ

 

 1. Τμήματα Φιλοσοφίας
 2. Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
 3. Μεσογειακών Σπουδών
 4. Κοινωνικής Διοίκησης
 5. Κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής
 6. Τμήματα Φιλολογίας
 7. Ιστορίας
 8. Αρχαιολογίας
 9. Κοινωνιολογίας
 10. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 11. Γυμναστές
 12. Τμήματα Μ. Μ. Ε.
 13. Θεολόγοι
 14. Νομικοί
 15. Παιδαγωγοί

 

Β. ΔΥΝΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑ

 

       Δάσκαλοι από Παιδαγωγικά  Τμήματα Δημοτικής Εκπ/σης

 

Β. ΘΕΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

Α. ΑΔΥΝΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑ

 

 1. Μαθηματικοί
 2. Φυσικοί
 3. Γεωλόγοι

Β. ΔΥΝΑΤΑ  ΠΤΥΧΙΑ

 

 1. Χημικοί
 2. Πληροφορικοί

 

Γ.  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  ΥΓΕΙΑΣ

 

Α.  ΑΔΥΝΑΤΑ  ΠΤΥΧΙΑ

 

 1. Φαρμακοποιοί
 2. Γιατροί
 3. Οδοντίατροι
 4. Βιολόγοι

Β. ΔΥΝΑΤΑ  ΠΤΥΧΙΑ

 

 1. Λογοθεραπεία
 2. Φυσικοθεραπεία
 3. Διαιτολογία
 4. Εργοθεραπεία
 5. Νοσηλευτική
 6. Μαιευτική

Δ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

 

Α. ΑΔΥΝΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑ

 

 1. Χημικοί Μηχανικοί
 2. Μεταλλειολόγοι

Β. ΔΥΝΑΤΑ  ΠΤΥΧΙΑ

 

 1. Πολιτικοί μηχανικοί
 2. Αρχιτέκτονες
 3. Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 4. Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 5. Μηχανικοί Η/Υ
 6. Τοπογράφοι
 7. Ναυπηγοί

 

Ε.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Α. ΑΔΥΝΑΤΑ  ΠΤΥΧΙΑ

 

Β. ΔΥΝΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑ

 

 1. Λογιστές
 2. Οικονομολόγοι
 3. Χρηματο -οικονομικά  επαγγέλματα
 4. Επαγγέλματα Μάρκετινγκ

Εγγραφές Πρωτοετών φοιτητών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Α/ΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Οι εγγραφές των Α/ετών φοιτητών θα γίνονται στη Γραμματεία κάθε Τμήματος

Οι ημερομηνίες των εγγραφών θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας, μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Τα μαθήματα θα αρχίσουν στις 29 Σεπτεμβρίου (ανεξάρτητα αν έγινε η εγγραφή ή όχι).

Α. Τα δικαιολογητικά που θα κατατίθενται από τους εισαγόμενους ή από άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο για την εγγραφή είναι:
1. Αίτηση (δίνεται από τη Γραμματεία κάθε Τμήματος).
2. Αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Απολυτήριου Λυκείου.
3.  Αντίγραφο της Βεβαίωσης (Πρόσβασης), που θα την πάρετε από το Λύκειο
, και στην οποία αναφέρονται οι βαθμοί που λαμβάνονται υπόψη για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο εισαγόμενος δεν είναι γραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος (δίνεται από τη Γραμματεία).
Υποψήφιος που έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή την Κύπρο και εισάγεται σε άλλη Σχολή ή Τμήμα δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του, αν δεν διαγραφεί προηγουμένως από τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένος. (Υποχρεούται να προσκομίσει αποφοιτήριο.)
5. Έξι (6) φωτογραφίες ταυτότητας
6.  Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (όχι επικυρωμένη)
7. 
Οι Α/ετείς φοιτητές υποχρεούνται να κάνουν ιατρικές εξετάσεις που γίνονται από την υγειονομική υπηρεσία του Παν/μίου στο κτίριο των φοιτητικών κατοικιών στην Πανεπιστημιούπολη.

Β. Όσοι ενδιαφέρονται για δωρεάν σίτιση στο φοιτητικό Εστιατόριο θα πρέπει να καταθέσουν συμπληρωματικά, κατά την εγγραφή τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος των γονέων ή του ιδίου, εφόσον υποχρεούται να υποβάλει δήλωση και ο ίδιος ο φοιτητής ή φωτοαντίγραφο της πρόσφατης φορολογικής δήλωσης των γονέων ή και του ίδιου.
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι υποχρεωμένοι από το Νόμο να υποβάλουν δήλωση εισοδήματος, πρέπει να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ.
2. Δήλωση με στοιχεία για την οικογενειακή κατάσταση του φοιτητή (σχετικό έντυπο δίνεται από τις Γραμματείες των Τμημάτων κατά την εγγραφή)

Γ. Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την προαιρετική παραμονή σε δωμάτιο των Φοιτητικών Κατοικιών του Παν/πιστημίου.

Η προθεσμία για την κατάθεση των δικαιολογητικών είναι μέχρι 22-9-2003.

Επισημαίνεται ότι όλοι οι νεοεισαχθέντες πρέπει να εγγραφούν στις νόμιμες προθεσμίες που θα καθοριστούν γιατί, διαφορετικά, χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής τους.

To Πρόγραμμα Μαθημάτων θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία κάθε Τμήματος.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ  Μ.Ε.

       ΝΕΑ  ΓΝΩΣΗ