Να  ρωτσω με ποιους θα βγε η Μαρκα   να το παξω νετος;  

Να  ρωτσω   , γιατ.....

 

1. χω μεγλο κφι για καυγ.

2. Αρσει στις γυνακες ταν καταλαβανουν τι ζηλεεις.

3. τσι , δεν θα της δσω ευκαιρα να με ρωτσει που μουν χθες.

4. Μοιζω για πολιτισμνος μ....;

 Να το παξω νετος , γιατ....

 

1. Καλτερα με λλους και να σκφτεται εμνα, παρ με μνα και να σκφτεται τους λλους.

2. ’σε που αν της βλω τις ιδες...

3.  Αν δεξω αδυναμα το χασα το παιχνδι μαζ της.

4. χω κανονσει και εγ με την Λολτα.

[Επιστροφ στην Αρχικ Σελδα ] [Επιστροφ στα δημιουργματα]