ΔΙΛΛΗΜΑΤΑ ........

 

 

 

Να λω πντα αστεα,

γιατ......

 

1. Στα κορτσια αρσει να γελνε.

2. Δεν μπορ να συγκρατσω τον εαυτ μου.

3. Εναι πιο μορφα τρα , απ ττε που τα παιρνα στα σοβαρ.

4. Βαριμαι.

5. Δεν υπρχουν σοβαρ θματα εκτς απ τον ρωτα.

6. Σμερα χω ρντα

7. Σμερα νομζω εναι Πρωταπριλι. 8.λα μου φανονται τσο αστεα.  

                 του  ΚΙΜΟΥΝΤΡΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 

 

 

Να σοβαρευτ λγο,

γιατ.....

 

1. Στα κορτσια αρσουν περισστερο οι σοβαρο , γιατ τους εμπνουν εμπιστοσνη.

2. Τελικ θα με περσουν για νομερο.

3. Οι ντρες πρπει να εναι σοβαρο.

4. Δεν θα θελα και να το παρακνω.

5. Πρπει να πω σε μια κηδεα , οπτε ας προσπαθσω να συγκρατηθ.

6. Δεν μπορ να ακοω συνχεια σαχλαμρες.

7.  Πηγανω να ζητσω δουλει.

8. Εμαι σε μια καινοργια παρα και δεν πρπει να με προυν για χαζ.

 

[Επιστροφ στην Αρχικ Σελδα ] [Επιστροφ στα δημιουργματα]